giovedì 02/03/2017 dalle 20.30 alle 22.30

giovedì 09/03/2017 dalle 20.30 alle 22.30

giovedì 16/03/2017 dalle 20.30 alle 22.30

giovedì 23/03/2017 dalle 20.30 alle 22.30

giovedì 30/03/2017 dalle 20.30 alle 22.30

giovedì 06/04/2017 dalle 20.30 alle 22.30

 

Tema: i Profeti

Relatore: Monsignor Giacomo Lorenzon